Drukuj
Kategoria: PEAD/FEAD

Szanowni Państwo.

Dnia 30 czerwca 2017 roku, zakończyliśmy wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram - 2016. Z tej to racji wszystkie skierowania do odbioru paczek żywnościowych utraciły ważność a cała żywność jaką posiadaliśmy została rozdysponowana. 

Nowe skierowania na Podprogram - 2017 trwajacy od 08-2017 do 05-2018 będziemy przyjmować od dnia 01-08-2017 r. 

Terminy wydawania paczek żywnościowych będą podawane w terminie późniejszym i są uzależnione od dostępności produktów w magazynach PKPS ZO w Lublinie to jest terminów dostaw.