Od samego początku istnienia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej jedną z form pomocy osobom potrzebującym były między innymi zbiórki pieniężne do puszek w sklepach, pomoc w pakowaniu zakupów, zbiórki przy okazji dorocznych imprez kulturalnych - koncertów jak też w ostatnim czasie zbiórka trwałej żywności do koszy.