Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczaka, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo-pkps(@)pkps.org.pl

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zamieszczamy poniżej klauzule informacyjne:

Do otwarcia pliku, potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader dostępny TUTAJ