Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie informuje iż zgodnie z Kodeksem Pracy - pracownikom zatrudnionym na etacie (Biuro PKPS) przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy za święto (Narodowe Święto Niepodległości) jakie przypadało dnia 11 listopada 2017 r. (sobota). W związku z tym dnia 17-11-2017 r. BIURO będzie ZAMKNIĘTE