W miesiącu kwietniu 2019 r. paczki będą wydawane

 

dla osób które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, Podprogramu - 2018.  

Skierowania są ważne do czerwca 2019 lub do momentu otrzymania żywności w ilościach zgodnych z wytycznymi bądź do wyczerpania zapasów. W takim przypadku okres ważności skierowania zostaje skrócony.

Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 29 kwietnia 2019 r. w godz. 8,30 - 14,30.

 

ZAPRASZAMY.