Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie od dnia 1 stycznia 2021 r. ponownie świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na tennie działania filii 3 i filii 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie zgodnie z wynikiem otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu ich zamieszkiwania w latach 2021-2023