Okres realizacji Podprogramu 2016 od sierpnia 2016 do czerwca 2017

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

 

            Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016 .

 

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:

makaron jajeczny 5 kg – 10 torebek,
ryż biały 5 kg – 5 torebek,
herbatniki 2 kg – 10 opakowań,
mleko UHT 9 l – 9 kartonów,
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg – 6 kostek,
groszek z marchewką 3,20 kg – 8 puszek,
fasola biała 3,20 kg – 8 puszek,
koncentrat pomidorowy 1,28 kg – 8 puszek,
powidła śliwkowe 1,20 kg – 4 słoiki,
gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg – 5 puszek,
filet z makreli w oleju 1,36 kg – 8 puszek,
szynka drobiowa 2,70 kg – 9 puszek,
cukier biały 4 kg – 4 torebki,
olej rzepakowy 4 l – 4 butelki.
szynka wieprzowa – 0,3 kg - 1 puszka
pasztet wieprzowy – 0,16 kg - 1 puszka

 

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2016.

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

 

 Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 

warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

 

warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

 

programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

 

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Informujemy Ponadto, Że W Podprogramie 2016 Poprzez Jednostki PKPS W Województwie Lubelskim:

- Wydaliśmy   Żywności - 846,0656 T (846 065,60 Kg)

- Rozdaliśmy Paczek Żywnościowych - 114 468 Szt.

- Produkty Zostały Rozdysponowane Dla - 16 210 Osób

- Zrealizowaliśmy Działania Towarzyszące (Warsztaty Dietetyczne, Warsztaty Edukacji Ekonomicznej, Warsztaty Kulinarne) - 73 Szt W Których Uczestniczyło - 1564 Osób