W miesiącu styczniu 2020 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2019

 

Skierowania są ważne do lipca 2020 r. lub do momentu otrzymania żywności w ilościach zgodnych z wytycznymi bądź do wyczerpania zapasów. W takim przypadku okres ważności skierowania zostaje skrócony. Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 27, 28, 29, 30, 31 stycznia 2020 r. w godz. 8,30 - 14,30.

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ W DNIACH FUNKCJONOWANIA NIE PRZYJMUJE NOWYCH SKIEROWAŃ. Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8 a żywność będzie wydawana od miesiąca kolejnego po miesiącu w którym złożono skierowanie.

 

 ZAPRASZAMY.