Dzień dobry.

Od dnia 1 października 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie skierowań wydawanych przez OPS-y dla osób indywidualnych a kierowanych do PKPS ZO w Lublinie. Skierowania po otrzymaniu proszę o niezwłoczne dostarczanie do BIURA PKPS ul. Puchacza 8 w godzinach 8:00 - 16:00 celem rejestracji.