W miesiącu styczniu 2021 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 20, 21, 22, 25, 26 stycznia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.