Szanowni Państwo.

Informujemy że w miesiącu maju 2022 r. kontynuujemy dystrybucję żywności. Osoby które złożyły aktualne skierowania na PODPROGRAM - 2021 do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 25, 26, 27, 30, 31  maja 2022 r. w godz. 9,00 - 15,00.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

ZAPRASZAMY.