W dniu 10 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszamy do naszego punktu pomocy rzeczowej PKPS w Lublinie przy ul. Łabędziej 5 gdzie można odebrać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Paczki są tylko dla osób posiadających nowe skierowanie lub mających coś do odbioru czyli ZALEGŁOŚCI.

NIE JEST TO REGULARNA PACZKA

Zapraszamy.