W miesiącu listopadzie 2017 R. wydajemy paczki dla Państwa w ramach Podprogramu - 2017.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Zapraszamy w dniach 24, 27, 28, 29, 30 listopada w godz. 8,30 - 14,30. 

skierowania wystawione przez MOPR, proszę dostarczać do biura PKPS w  terminie 7 dni od dnia otrzymania.

 

Skierowania NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W PUNKCIE W DNIACH WYDAWANIA