W dniu 14 maja 2022 r. gościliśmy w świetlicy Hufiec Pracy W Lublinie przy ul. Łabędziej 15 gdzie odbyło się już kolejne wewnętrzne szkolenie dla opiekunów PKPS pod tytułem "standardy usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania". Szkolenie prowadziły dwie wspaniałe i charyzmatyczne instruktorki Iwona Sadowska - psycholog w Lublinie oraz Marta Brodowska z Strefa Pierwszej Pomocy. Omawiano miedzy innymi zagadnienia z psychologii i pracy z ludźmi starszymi jak też chorymi oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych z zakresu pierwszej pomocy

Był to bardzo wartościowy czas z którego myślę że każdemu z nas coś zostało w pamięci.