W związku z opóźnieniem w procedurze wyłaniania producentów żywności

na potrzeby programu (jest to sytuacja poza strukturami PKPS i od nas niezależna) w miesiącu wrześniu 2018 paczki nie będą wydawane.

Powyższa sytuacja nie ma wpływu na ilość żywności jaką każda z osób skierowanych do organizacji otrzyma zgodnie z wytycznymi. Jedynie moment od kiedy paczki są wydawane opóźnia się  Jak tylko będziemy posiadali aktualne informacje niezwłocznie je udostępnimy do publicznej wiadomości.