W miesiącu sierpniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 27 sierpnia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

PRODUKTY SĄ WYDAWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TJ ZGODNIE Z PRZYSŁUGUJĄCYM LIMITEM NA JEDNĄ OSOBĘ I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.