Wreszcie.

Tak długo wyczekiwane dostawy żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram - 2021 Plus docierają do magazynów organizacji partnerskich w tym tych należących do PKPS. W kolejnej informacji będziemy informowali o terminach dystrybucji w naszych punktach pomocy.