Szanowni Państwo.

W dniu wczorajszym to jest 1 sierpnia 2017 roku, rozpoczął się nowy Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie przyjmuje już skierowania wydawane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.  Skierowania należy składać niezwłocznie, to jest w terminie do 7 dni od otrzymania w siedzibie naszego biura przy ul. Puchacza 8 w Lublinie. 

 

Terminy wydawania paczek będą podawane jak zawsze około 15-go dnia każdego miesiąca. Z racji iz oczekujemy na dostawy i początek nowego podprogramu, miesiąc sierpień nie jest brany pod uwagę jako rozpoczęcie dystrybucji.