W miesiącu listopadzie 2018 r. paczki będą wydawane

dla beneficjentów (osób które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie) Podprogramu - 2018.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 23, 26, 27, 28, 29 listopada w godz. 8,30 - 14,30.