W miesiącu grudniu 2018 r. paczki będą wydawane

dla osób które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, Podprogramu - 2018.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 17,18,19,20 grudnia w godz. 8,30 - 14,30 oraz 21 grudnia w godz. 8,30 - 13,00