W miesiącu styczniu 2019 r. paczki będą wydawane

dla osób które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, Podprogramu - 2018.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 24,25,28,29,30 stycznia 2019 r. w godz. 8,30 - 14,30.