Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie informuje że od dnia 12 sierpnia 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie i rejestrację skierowań wystawianych przez ośrodki pomocy społecznej celem zakwalifikowania osób potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020, Podprogram - 2019. Skierowania będą przyjmowane w biurze PKPS ZO w Lublinie ul. Puchacza 8 jak też w biurach jednostek podległych na terenie województwa Lubelskiego.  Bliższe szczegóły będą dostępne w mediach elektronicznych jak też u kierowników biur w Państwa miejscu zamieszkania.