Zgodnie z najnowszymi wytycznymi do podprogramu (Podprogram - 2019) z dnia 13,08,2019 r. informujemy że dostawy do magazynów wszystkich organizacji (PCK, BŻ, CARITAS) jak też PKPS rozpoczną się w GRUDNIU 2019 r.Oznacza to że żywność zacznie być dostarczana pod koniec roku i musi przyjechać w określonej ilości jak też z różnych grup asortymentowych aby dana organizacja mogła zacząć wydawanie.Sprawia to że nie mamy na ten moment wiedzy czy wydawanie rozpocznie się w grudniu 2019 r. czy w styczniu 2020 r. Więcej informacji bliżej tego terminu. Państwo jako osoby korzystające z pomocy nic na tym nie tracicie jedynie moment kiedy żywność trafi do Państwa się opóźnia. Prosimy o kontakt z nami w pierwszych dniach grudnia lub proszę śledzić media elektroniczne.
 

Powyższa sytuacja jest niezależna od PKPS tylko od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.