W miesiącu czerwcu 2020 r. z przyczyn niezależnych od PKPS paczki NIE BEDA WYDAWANE.

Paczki będą wydawane w dniach 15, 16, 17, 20, 21,22 lipca 2020 r. Bedzie to prawdopodobnie ostatni raz w ramach Podprogramu - 2019 kiedy będziecie Państwo mogli odebrać paczki z racji przyznanego Państwu limitu zgodnie z wytycznymi programu.

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie w wyżej wymienionych dniach w godz. 8,30 - 14,30.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

ZAPRASZAMY.

PS. informacje dotyczące dalszej możliwości korzystania z pomocy żywnościowej będą podawane w terminie późniejszym.