Szanowni Państwo.

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. jest wydawana żywność / paczki dla osób, które maja jakieś zaległości czyli nie odebrały tego co im się należy o ile dane produkty są jeszcze dostępne z racji kończącego się Podprogramu - 2019. Osoby takie muszą posiadać aktualne skierowanie do PKPS na Podprogram -2019.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy w formie paczek żywnościowych i nie korzystały z takiej pomocy w okresie od sierpnia 2019 do chwili obecnej, muszą posiadać skierowanie z ośrodka pomocy społecznej (OPS) do danej organizacji np. PKPS-u co uprawnia do otrzymania wspomnianej pomocy.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU GDYŻ POSIADAMY JESZCZE ZAPAS ŻYWNOŚCI.

Nowe skierowania na nowy Podprogram - 2020 będą przyjmowane od PAŹDZIERNIKA 2020 przy czym program zaczyna się w listopadzie 2020 r. i będzie trwał do sierpnia 2021.r. żywność w ramach tego podprogramu liczymy że pojawi się w grudniu 2020 lub styczniu 2021 r.

Powyższe zasady i ramy czasowe dotyczą wszystkich organizacji realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.