Szanowni Państwo.

Na chwilę obecną brak jakichkolwiek informacji dotyczących terminów w jakich będzie wydawana żywność. Wynika to z faktu że żadna organizacja w kraju nie posiada żywności w swoich magazynach jak też brak informacji kiedy taka żywność będzie dostarczana.

Zważywszy jak wyżej, nie umiemy określić kiedy żywność trafi do Państwa. Prosimy o cierpliwość i zachęcamy do kontaktu jak też śledzenia mediów elektronicznych w styczniu 2022 r.

Okres realizacji Podprogramu - 2021 od grudnia 2021 do czerwca 2022

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

W miesiącu wrześniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

 

Zapraszamy w dniach 13, 14, 15, 16, 17 września 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

 

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

 

Produkty wydawane są osobom posiadającym zaległości lub nowym, które po raz pierwszy otrzymały skierowania na Podprogram - 2020.

 

Paczki wydajemy zgodnie z wytycznymi tj zgodnie z przysługującym limitem na jedną osobę i do wyczerpania zapasów.

 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

ZAPRASZAMY.

Szanowni Państwo.

W dniu 27 października 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie zakończył dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane kontynuacją wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z PKPS pod numerem telefonu 81 744-89-47 lub najbliższą jednostką ośrodka pomocy społecznej.

Dziękujemy.

W miesiącu sierpniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 27 sierpnia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

PRODUKTY SĄ WYDAWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TJ ZGODNIE Z PRZYSŁUGUJĄCYM LIMITEM NA JEDNĄ OSOBĘ I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.