Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie informuje że od dnia 12 sierpnia 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie i rejestrację skierowań wystawianych przez ośrodki pomocy społecznej celem zakwalifikowania osób potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020, Podprogram - 2019. Skierowania będą przyjmowane w biurze PKPS ZO w Lublinie ul. Puchacza 8 jak też w biurach jednostek podległych na terenie województwa Lubelskiego.  Bliższe szczegóły będą dostępne w mediach elektronicznych jak też u kierowników biur w Państwa miejscu zamieszkania.

Okres realizacji Podprogramu - 2019 od grudnia 2019 do września 2020

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

 

W miesiącu maju 2019 r. paczki będą wydawane

 

W miesiącu czerwcu 2019 r. paczki będą wydawane

W miesiącu kwietniu 2019 r. paczki będą wydawane