Szanowni Państwo.

Dnia 30 czerwca 2017 roku, zakończyliśmy wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram - 2016. Z tej to racji wszystkie skierowania do odbioru paczek żywnościowych utraciły ważność a cała żywność jaką posiadaliśmy została rozdysponowana. 

Paczki będą wydawane tylko tym osobom, które jeszcze nie otrzymały paczek w ilościach zgodnych z wytycznymi bądź do wyczerpania zapasów.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2016 zgodnie z załączonym zapytaniem.

Informujemy iż w miesiącu KWIETNIU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 24, 25, 26, 27, 28 KWIETNIA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen) w godzinach 8,30 - 14,30.

Nowy program zaczyna się od sierpnia 2017 r. Nowych skierowań na Podprogram - 2017 - JESZCZE NIE PRZYJMUJEMY.

Informujemy iż w miesiącu LUTYM 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 22, 23, 24, 27, 28 LUTEGO w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen) w godzinach 8,30 - 14,30.