W miesiącu lutym 2020 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2019

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 24, 25, 26, 27, 28 luty 2020 r. w godz. 8,30 - 14,30.

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ W DNIACH FUNKCJONOWANIA NIE PRZYJMUJE NOWYCH SKIEROWAŃ. Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8 a żywność będzie wydawana od miesiąca kolejnego po miesiącu w którym złożono skierowanie.

 

 ZAPRASZAMY.

W miesiącu styczniu 2020 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2019

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2019 zgodnie z załączonym zapytaniem.

 

Szanowni Państwo.

Tak jak wcześniej informowaliśmy, Podprogram-2019 rozpoczyna się w grudniu 2019 roku. W latach wcześniejszych podprogramy rozpoczynały się w sierpniu. Rzadkością było aby w miesiącu rozpoczęcia były dostawy żywności a tym bardziej wydawanie żywności.

W związku z powyższym na ten moment nie posiadamy żywności w naszych magazynach a co za tym idzie nie mamy co wydawać. Przypuszczamy że dostawy do magazynów PKPS rozpoczną sie w m-cu styczniu 2020 r. 

Bardzo prosimy Państwa o kontakt z Biurem PKPS już w styczniu 2020 roku.

 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi do podprogramu (Podprogram - 2019) z dnia 13,08,2019 r. informujemy że dostawy do magazynów wszystkich organizacji (PCK, BŻ, CARITAS) jak też PKPS rozpoczną się w GRUDNIU 2019 r.Oznacza to że żywność zacznie być dostarczana pod koniec roku i musi przyjechać w określonej ilości jak też z różnych grup asortymentowych aby dana organizacja mogła zacząć wydawanie.Sprawia to że nie mamy na ten moment wiedzy czy wydawanie rozpocznie się w grudniu 2019 r. czy w styczniu 2020 r. Więcej informacji bliżej tego terminu. Państwo jako osoby korzystające z pomocy nic na tym nie tracicie jedynie moment kiedy żywność trafi do Państwa się opóźnia. Prosimy o kontakt z nami w pierwszych dniach grudnia lub proszę śledzić media elektroniczne.
 

Powyższa sytuacja jest niezależna od PKPS tylko od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.