W miesiącu listopadzie 2017 R. wydajemy paczki dla Państwa w ramach Podprogramu - 2017.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

W miesiącu październiku 2017 r. wydajemy paczki dla Państwa w ramach nowego Podprogramu - 2017. Tak jak ostatnio żywność będzie wydawana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 27 października w godz. 8,30 - 14,30. 

Skierowania wystawione przez MOPR, proszę dostarczać w terminie 7 dni od otrzymania do biura PKPS ZO w Lublinie.

Skierowania NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W PUNKCIE W DNIACH WYDAWANIA

Okres realizacji Podprogramu 2017 od sierpnia 2017 do czerwca 2018

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

W miesiącu wrześniu 2017 r. planujemy rozpoczęcie dystrybucji paczek dla Państwa w ramach nowego Podprogramu - 2017. Tak jak ostatnio żywność będzie wydawana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 25, 26, 27, 28, 29 września w godz. 8,30 - 14,30. 

Skierowania proszę dostarczać do biura PKPS zaraz po wystawieniu przez MOPR. Skierowania NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W PUNKCIE W DNIACH WYDAWANIA !!!.

Okres realizacji Podprogramu 2018 od sierpnia 2018 do czerwca 2019

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.