Szanowni Państwo.

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. jest wydawana żywność / paczki dla osób, które maja jakieś zaległości czyli nie odebrały tego co im się należy o ile dane produkty są jeszcze dostępne z racji kończącego się Podprogramu - 2019. Osoby takie muszą posiadać aktualne skierowanie do PKPS na Podprogram -2019.

W miesiącu czerwcu 2020 r. z przyczyn niezależnych od PKPS paczki NIE BEDA WYDAWANE.

Paczki będą wydawane w dniach 15, 16, 17, 20, 21,22 lipca 2020 r. Bedzie to prawdopodobnie ostatni raz w ramach Podprogramu - 2019 kiedy będziecie Państwo mogli odebrać paczki z racji przyznanego Państwu limitu zgodnie z wytycznymi programu.

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie w wyżej wymienionych dniach w godz. 8,30 - 14,30.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

ZAPRASZAMY.

PS. informacje dotyczące dalszej możliwości korzystania z pomocy żywnościowej będą podawane w terminie późniejszym.

W miesiącu kwietniu 2020 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2019

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 27, 28, 29, 30 kwietnia 2020 r. w godz. 8,30 - 14,30.

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ W DNIACH FUNKCJONOWANIA NIE PRZYJMUJE NOWYCH SKIEROWAŃ. Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

W miesiącu maju 2020 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2019

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 25, 26, 27, 28, 29 maja 2020 r. w godz. 8,30 - 14,30.

PUNKT POMOCY RZECZOWEJ W DNIACH FUNKCJONOWANIA NIE PRZYJMUJE NOWYCH SKIEROWAŃ. Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

Szanowni Państwo.

Ze względów epidemiologicznych nie umiemy powiedzieć czy na pewno będziemy wydawać paczki w marcu 2020 r. Na chwilę obecną czekamy na dostawy do naszych magazynów. Wydawanie planowane jest w dniach 25,26,27,30,31 marca 2020 r. Proszę o dowiadywanie się bliżej tego terminu czy aby na pewno paczki będą wydawane w sytuacji jaka ma miejsce.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 81 744 89 47 lub prosimy o śledzenie mediów elektronicznych.