Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2021 zgodnie z załączonym zapytaniem.

Szanowni Państwo.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające między innymi kryterium finansowe, które nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 złotych dla każdej osoby w rodzinie.

Pomocą mogą być też objęci uchodźcy w tym osoby przybyłe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Warunkiem jest nie korzystanie z tej formy wsparcia
w okresie od grudnia 2021 r. do dnia dzisiejszego. Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej najbliższego miejsca zamieszkania i od pracownika socjalnego uzyskać skierowanie do określonej organizacji np. PKPS gdzie takie wsparcie będzie przekazane. Druki do pobrania w wersji PL oraz UA.

Takie wsparcie w ramach Podprogramu 2021 może być oferowane maksymalnie do dnia 31 października 2022 r. bądź do wyczerpania zapasów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci produktów z tak zwanym długim terminem przydatności (makaron, cukier, olej, konserwy mięsne) proszone są o zgłaszanie się do punktu pomocy rzeczowej PKPS w Lublinie przy ul. Łabędziej 5 w dniu 17 i 19 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 lub kontakt telefoniczny pod numerem 81 744-89-47.

Zapraszamy

 

Пані та панове.

Харчова допомога за PŻ OP може надаватися окремии особам та сім’ям у складній життєвій ситуації, відповідаючи фінансовому критерію, який не перевищує 220% доходу, що дає право на соціальну допомогу, тобто 1707,20 злотих на одну особу, яка веде домашнє господарство, і 1320,00 злотих на кожну особу в сім’ї .

Допомога також може надаватися біженцям, у тому числі особам, які прибули на територію Республіки Польща після початку збройного конфлікту в Україні. Умова – не використовували цю форму підтримки у період з грудня 2021 року по сьогоднішній день. Якщо ви бажаєте скористатися цією формою підтримки, вам слід звернутися до найближчого вашого місця проживання Центру соціального захисту населення та отримати направлення від соціального працівника до конкретної організації, наприклад ПКПС, де надаватиметься така підтримка. Роздруківки для завантаження у версіях PL та UA.

Така підтримка в рамках підпрограми 2021 року може надаватися до 31 жовтня 2022 року або доки запаси не будуть вичерпані.

Бажаючих отримати підтримку у вигляді продуктів з так званим тривалим терміном зберігання (макаронні вироби, цукор, олія, м’ясні консерви) просимо з’являтися до пункту матеріальної допомоги ПКПС у Любліні за адресою вул. Łabędzia 5, 17 i 19 жовтня 2022 року з 9:00 до 15:00 або контактуватися за телефоном 81 744-89-47.

Запрошуємо

Szanowni Państwo

W miesiącu wrześniu 2022 r. punkt pomocy rzeczowej PKPS przy ul Łabędziej 5 w Lublinie będzie czynny w dniach 26, 27, 28, 29, 30 września w godzinach 9:00 - 15:00.

Zapraszamy.

 

W dniu 10 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszamy do naszego punktu pomocy rzeczowej PKPS w Lublinie przy ul. Łabędziej 5 gdzie można odebrać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Paczki są tylko dla osób posiadających nowe skierowanie lub mających coś do odbioru czyli ZALEGŁOŚCI.

NIE JEST TO REGULARNA PACZKA

Zapraszamy.

Szanowni Państwo

W miesiącu sierpniu 2022 r. punkt pomocy rzeczowej PKPS przy ul Łabędziej 5 w Lublinie będzie czynny w dniach 29, 30, 31 sierpnia w godzinach 9:00 - 15:00.

Zapraszamy.