W miesiącu kwietniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 26, 27, 28, 29, 30 kwietnia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, maksymalnie do 23 kwietnia w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W dniach wydawania żywności, skierowania przesyłane email i rejestrowane w biurze będą realizowane od kolejnego miesiąca !!!.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

 

W miesiącu marcu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 29 marca 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, maksymalnie do 22 marca w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W dniach wydawania żywności, skierowania przesyłane email i rejestrowane w biurze będą realizowane od kolejnego miesiąca !!!.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

 

W miesiącu styczniu 2021 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach nowego Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 20, 21, 22, 25, 26 stycznia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy składać w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

W miesiącu lutym 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 22, 23, 24, 25, 26 lutego 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, maksymalnie do 19 lutego w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W dniach wydawania żywności, skierowania przesyłane email i rejestrowane w biurze będą realizowane od kolejnego miesiąca !!!.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

 

Szanowni Państwo.

Z przykrością informujemy że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących żywności z tak zwanego Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Pomimo faktu że Podprogram-2020 rozpoczął się w listopadzie 2020 r. nie otrzymujemy informacji o terminach dostaw do magazynów organizacji partnerskich w tym tych należących do PKPS.

Zważywszy jak wyżej paczek żywnościowych w grudniu 2020 r. nie będzie a styczeń 2021 r. jest niepewny. Zalecamy kontakt z PKPS w połowie stycznia 2021 r. lub proszę śledzić media elektroniczne.