Szanowni Państwo.

Z przykrością informujemy że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących żywności z tak zwanego Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Pomimo faktu że Podprogram-2020 rozpoczął się w listopadzie 2020 r. nie otrzymujemy informacji o terminach dostaw do magazynów organizacji partnerskich w tym tych należących do PKPS.

Zważywszy jak wyżej paczek żywnościowych w grudniu 2020 r. nie będzie a styczeń 2021 r. jest niepewny. Zalecamy kontakt z PKPS w połowie stycznia 2021 r. lub proszę śledzić media elektroniczne.

Okres realizacji Podprogramu - 2020 od listopada 2020 do sierpnia 2021

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

Szanowni Państwo.

Informujemy że w dniu 25 września 2020 r. Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie jak też jednostki podległe i współpracujące zakończył dystrybucje żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

 

W imieniu pracowników i Dyrektor Biura PKPS ZO w Lublinie składamy pracownikom OPS jak też wszystkim współpracownikom, wolontariuszom najserdeczniejsze podziękowania za trud, wysiłek i zaangażowanie jakie na przestrzeni tych kilku miesięcy włożyli Państwo w realizację Podprogramu – 2019.

 

Dzień dobry.

Od dnia 1 października 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie skierowań wydawanych przez OPS-y dla osób indywidualnych a kierowanych do PKPS ZO w Lublinie. Skierowania po otrzymaniu proszę o niezwłoczne dostarczanie do BIURA PKPS ul. Puchacza 8 w godzinach 8:00 - 16:00 celem rejestracji. 

 

Szanowni Państwo.

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. jest wydawana żywność / paczki dla osób, które maja jakieś zaległości czyli nie odebrały tego co im się należy o ile dane produkty są jeszcze dostępne z racji kończącego się Podprogramu - 2019. Osoby takie muszą posiadać aktualne skierowanie do PKPS na Podprogram -2019.