Szanowni Państwo.

Informujemy że w miesiącu maju 2022 r. kontynuujemy dystrybucję żywności. Osoby które złożyły aktualne skierowania na PODPROGRAM - 2021 do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 25, 26, 27, 30, 31  maja 2022 r. w godz. 9,00 - 15,00.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

ZAPRASZAMY.

 

Szanowni Państwo.

Informujemy że w miesiącu marcu 2022 r. kontynuujemy dystrybucję żywności. Osoby które złożyły aktualne skierowania na PODPROGRAM - 2021 do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 28, 29, 30, 31  marca 2022 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

 

Szanowni Państwo.

Na chwilę obecną brak jakichkolwiek informacji dotyczących terminów w jakich będzie wydawana żywność. Wynika to z faktu że żadna organizacja w kraju nie posiada żywności w swoich magazynach jak też brak informacji kiedy taka żywność będzie dostarczana.

Zważywszy jak wyżej, nie umiemy określić kiedy żywność trafi do Państwa. Prosimy o cierpliwość i zachęcamy do kontaktu jak też śledzenia mediów elektronicznych w styczniu 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo.

Informujemy że rozpoczęły się dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich w tym magazynów PKPS. W związku z powyższym informujemy że w miesiącu lutym 2022 r. planujemy rozpoczęcie dystrybucji żywności. Osoby które złożyły aktualne skierowania na PODPROGRAM - 2021 do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 28 luty, 1, 2, 3, 4 marca 2022 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

 

 

 

Okres realizacji Podprogramu - 2021 od grudnia 2021 do czerwca 2022

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla każdej osoby w rodzinie.