W miesiącu grudniu 2017 r. wydajemy paczki dla Państwa w ramach Podprogramu - 2017.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2017 zgodnie z załączonym zapytaniem.

W miesiącu listopadzie 2017 R. wydajemy paczki dla Państwa w ramach Podprogramu - 2017.  Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2018 zgodnie z załączonym zapytaniem.

W miesiącu październiku 2017 r. wydajemy paczki dla Państwa w ramach nowego Podprogramu - 2017. Tak jak ostatnio żywność będzie wydawana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 27 października w godz. 8,30 - 14,30. 

Skierowania wystawione przez MOPR, proszę dostarczać w terminie 7 dni od otrzymania do biura PKPS ZO w Lublinie.

Skierowania NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W PUNKCIE W DNIACH WYDAWANIA