Szanowni Państwo.

Tak jak wcześniej informowaliśmy, Podprogram-2019 rozpoczyna się w grudniu 2019 roku. W latach wcześniejszych podprogramy rozpoczynały się w sierpniu. Rzadkością było aby w miesiącu rozpoczęcia były dostawy żywności a tym bardziej wydawanie żywności.

W związku z powyższym na ten moment nie posiadamy żywności w naszych magazynach a co za tym idzie nie mamy co wydawać. Przypuszczamy że dostawy do magazynów PKPS rozpoczną sie w m-cu styczniu 2020 r. 

Bardzo prosimy Państwa o kontakt z Biurem PKPS już w styczniu 2020 roku.

 

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2019 zgodnie z załączonym zapytaniem.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie informuje że od dnia 12 sierpnia 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie i rejestrację skierowań wystawianych przez ośrodki pomocy społecznej celem zakwalifikowania osób potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020, Podprogram - 2019. Skierowania będą przyjmowane w biurze PKPS ZO w Lublinie ul. Puchacza 8 jak też w biurach jednostek podległych na terenie województwa Lubelskiego.  Bliższe szczegóły będą dostępne w mediach elektronicznych jak też u kierowników biur w Państwa miejscu zamieszkania.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi do podprogramu (Podprogram - 2019) z dnia 13,08,2019 r. informujemy że dostawy do magazynów wszystkich organizacji (PCK, BŻ, CARITAS) jak też PKPS rozpoczną się w GRUDNIU 2019 r.Oznacza to że żywność zacznie być dostarczana pod koniec roku i musi przyjechać w określonej ilości jak też z różnych grup asortymentowych aby dana organizacja mogła zacząć wydawanie.Sprawia to że nie mamy na ten moment wiedzy czy wydawanie rozpocznie się w grudniu 2019 r. czy w styczniu 2020 r. Więcej informacji bliżej tego terminu. Państwo jako osoby korzystające z pomocy nic na tym nie tracicie jedynie moment kiedy żywność trafi do Państwa się opóźnia. Prosimy o kontakt z nami w pierwszych dniach grudnia lub proszę śledzić media elektroniczne.
 

Powyższa sytuacja jest niezależna od PKPS tylko od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji Podprogramu - 2019 od grudnia 2019 do września 2020

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.